Precizări legale

Dreptul de autor
Aviz legal

Klosterfrau permite accesarea, salvarea și multiplicarea acestui conținut folosind prezența sa pe internet.

1. Conținutul poate fi utilizat doar în scop informativ, dar nu poate fi utilizat pentru vânzări sau distribuiri în scopuri comerciale și politice.

2. Conținutul nu poate fi modificat indiferent de situație.

3. Dreptul de autor trebuie să fie marcat pe orice copie sau parte a paginii noastre de prezentare.

Marcă comercială

Toate drepturile privind mărcile comerciale sunt deținute în mod exclusiv de respectivul titular al drepturilor.

Precizări legale şi descriere privind internetul

Aceste pagini de internet furnizează informaţii generale privind companiile din cadrul Grupului Klosterfrau şi produsele acestora. Nu au rolul de a vă oferi sfaturi medicale sau de alt tip, sau instrucţiuni privind produsele medicamentoase menţionate. Dacă aveţi anumite întrebări cu privire la aceste produse medicamentoase, vă rugăm să ne contactaţi direct sau luaţi legătura cu doctorul dumneavoastră sau farmacistul. Cu toţii facem multe eforturi pentru a vă furniza informaţii detaliate şi de actualitate. Cu toate acestea, nu garantăm în mod explicit şi nici implicit corectitudinea şi integralitatea informaţiilor noastre. Mai mult, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate de utilizarea informaţiilor publicate prezentate. Înaintea utilizării produselor noastre, trebuie să citiţi prospectul inserat. Aceste pagini de internet pot include informaţii provenite de la terţe părţi şi pot face trimitere către alte pagini de internet. Dacă este posibil, acest lucru va fi etichetat în mod corespunzător. Nu ne putem asuma răspunderea pentru informaţiile provenite de la terţe părţi. Toate graficele şi informaţiile multiplicabile ale acestor pagini de internet sunt protejate prin dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate industrială. Ne rezervăm dreptul de a schimba, completa sau şterge conţinutul acestor pagini de internet fără notificări prealabile, dacă şi atunci când considerăm necesar. Nicio clauză de răspundere nu poate deriva de aici.

Link-uri

Prin verdictul din 12.05.1998, Tribunalul Regional din Hamburg (Germania) a decis ca în cazul introducerii unor link-uri să existe o anumită răspundere pentru conţinutul paginilor respective. Conform Tribunalului Regional, acest lucru poate fi prevenit prin disocierea explicită a website-ului de acel conţinut. Este posibil să fi introdus pe pagina noastră redirecţionări către alte pagini de internet. Pentru toate acele redirecţionări se aplică următoarele: Dorim să facem clar faptul că nu avem nicio influenţă asupra aspectului şi conţinutului paginilor către care sunt făcute redirecţionările. Prin urmare, ne disociem în mod explicit de orice conţinut al tuturor paginilor la care domeniul nostru face trimitere. Şi nu adoptăm sub nicio formă conţinutul lor. Această declaraţie este valabilă pentru toate redirecţionările oferite pe site-ul nostru şi către orice conţinut la care fac trimitere bannerele.

© Drept de autor MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Köln